BalaStick
custom silient Guitars
 
 
 
  • אקוסטית
  • קלאסית
  • 7 מיתרים,
  •  9 מיתרים,
  • חצי אקוסטי חצי קלאסי ,
  • חצי פרטלס ופרטלס מלא,
  • גיטרה עם רבעי טונים
  • גיטרה שתתאים לטכניקת הטפינג
  • גיטרות בריטון 
  • הכל ניתן ליישום
          BalaStick CUSTOM  

תיקון גיטרות

הגיטרה המודרנית שתתן תשובה חכמה

לפידבקים על הבמה

לנגינה בעוצמה בחדרי חזרות

לסטאפים חוזרים ונשנים

עמידות שטח גבוהה חום קור לחות לא משפיעים

קומפקטיות

נוחות נגינה

אימון שקט באוזניות


הגברה לפי בחירה


stick:mahagony