מנדולינה imageמנדולינה image
המנדולינה כלי סולו מובהק שמקורו באיטליה מאוד דומה לכינור בגודלו ובמיבנה המוסיקלי שלו בלימוד יחשף התלמיד לרזי הטכניקה המיוחדת של הכלי קריאת תווים חומר מגוון לכל הרמות.