יוקללה
היוקללה לכאורה כלי תמים ופשוט אבל שניכנסים לעומקו יש רובדים רבים בתחומי הקלאסי הליווי הג'אז הסולו והאילתור
בלימוד הכלי תלמיד לפי יכולתו יחשף לתכנים ולחומרים חדשניים בכלי ויוכל להגיע איתו לאן שירצה.