יוקללה image
היוקללה לכאורה כלי תמים ופשוט אבל שניכנסים לעומקו יש רובדים רבים בתחומי הקלאסי הליווי הג'אז הסולו והאילתור
בלימוד הכלי תלמיד לפי יכולתו יחשף לתכנים ולחומרים חדשניים בכלי ויוכל להגיע איתו לאן שירצה.